Konštelácie s Evou Babiakovou 21.5.2016

Pozývame Vás zúčastniť sa rodinných a systemických konštelácií v priestoroch Motýlik v sobotu 21.5.2016 od 13:00 do 19:00hod. Počet miest je obmedzený, neváhajte sa u nás prihlásiť :)


Táto metóda sprostredkováva pomocou krátkodobého postupu hlboko pôsobiaci obraz vlastnej rodinnej konštelácie. Tým pomáha dostať sa ku koreňom najrôznejších vážnych životných ťažkostí, ktoré nám nedovoľujú jednať v súlade s vlastnou žiaducou identitou ako zdravý dospelý človek. Príčiny týchto ťažkostí je potrebné vyzdvihnúť z nevedomej oblasti do nášho vedomia, aby sme sa vedeli s nimi vysporiadať. Nesmie chýbať ochota zmieriť sa a prijať skutočnosť takú, aká je.