Hojnosť

Kedy dosiahneme hojnosť?

Na túto tému sa budeme rozprávať s p. Vozárom. Skúsime odhaliť aké presvedčenia a vnútorné programy nám bránia mať sa dobre :)